Komunikat prasowy

21.12.2020

Bank Pekao zorganizował emisję obligacji dla Warszawy na kwotę 400 mln zł

Bank Pekao S.A. był organizatorem, koordynatorem oraz prowadzącym księgę popytu przy emisji 8- i 10-letnich obligacji na łączną kwotę 400 mln zł dla miasta stołecznego Warszawa.

Miasto wyemituje obligacje z 8-letnim okresem zapadalności z marżą na poziomie 70 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR (200 mln zł) oraz obligacje 10-letnie z marżą 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR (200 mln zł).

Jest mi bardzo miło, że wzięliśmy udział w kolejnej, dużej emisji obligacji, tym razem samorządowych i byliśmy jej jedynym organizatorem, wybranym w konkurencyjnym procesie. Warto zaznaczyć, że emisja spotkała się z dużym odzewem ze strony inwestorów i uzyskaliśmy dla miasta atrakcyjne warunki finansowania – mówi  Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Emisja obligacji Warszawy cieszyła się dużym zainteresowaniem. Książka popytu została pokryta pięciokrotnie dla obydwu serii obligacji. Łączny popyt przekroczył 2 mld zł, a zapisy złożyło ponad 70 podmiotów: TFI, banki, OFE oraz ubezpieczyciele, a także inwestorzy zagraniczni.

Warszawa za pośrednictwem i we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao i bankiem wykupiła przedterminowo obligacje miejskie o wartości 147,8 mln zł.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Bernat
Informacje korporacyjne, spółki zależne

tel. : +48 887 217 541