Komunikat prasowy

21.12.2020

Bank Pekao ze statuetką Friendly Workplace 2020

Bank Pekao otrzymał nagrodę specjalną w trzeciej edycji programu Friendly Workplace, udowadniając, że jest jednym z najatrakcyjniejszych pracodawców na rynku finansowym. Co roku w programie nagradzane są firmy, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników.

Friendly Workplace to wyróżnienie przyznawane przez redakcję portalu MarkaPracodawcy.pl. Jury weryfikuje firmy i wybiera te, które szczególnie się odznaczają i zasługują na nagrodę specjalną. W wyniku głosowania redakcji, Bank Pekao uzyskał 24 punkty na 25 możliwych do zdobycia, plasując się wśród najlepszych pracodawców w Polsce. Jury szczególnie wysoko oceniło obszar relacji z pracownikami, kulturę organizacyjną banku oraz programy prozdrowotne dla osób zatrudnionych.

Jesteśmy bankiem z bogatą historią i długą tradycją, a jednocześnie nowoczesną instytucją finansową. To sprawia, że charakteryzuje nas dojrzałe podejście w sferze polityki personalnej i umiejętność budowania wieloletnich więzi z pracownikami, ale również potrafimy podążać z duchem czasu i dostosowywać swoje działania do potrzeb różnych grup pracowników. Stawiamy na rozwój kompetencji pracowników, ale i mocno wspieramy work-life balance czy działalność wolontariacką – podkreśla Bartłomiej Górniak, dyrektor Departamentu Strategii HR w Banku Pekao S.A.

Wiemy jak tworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. Zależy nam, aby było ono zdrowe, dlatego realizujemy szereg inicjatyw na rzecz profilaktyki zdrowotnej, co również ma odzwierciedlenie teraz w naszych działaniach na rzecz ochrony zdrowia pracowników w czasie pandemii. Cieszymy się, że zostało to zauważone – dodaje Bartosz Żukowski, dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao S.A.

W programie Friendly Workplace co roku nagradzane są przedsiębiorstwa, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, a także inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań. Teraz odbyła się już trzecia edycja programu.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Klaudia Klimkowska
Bankowość detaliczna

tel. : +48 571 399 589