Komunikat prasowy

21.10.2020

Bank Pekao S.A. pośród najbezpieczniejszych banków w Europie Środkowo-Wschodniej

Pekao znalazło się w czołówce zestawienia najbezpieczniejszych banków w Europie Środkowo-Wschodniej, które magazyn Global Finance ogłosił w ramach 29. dorocznego rankingu najbezpieczniejszych banków świata. Wyróżnione banki zostały wybrane na podstawie oceny długoterminowych ratingów walutowych opracowanych przez Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch.

Bank z Żubrem uzyskał trzecią lokatę na liście przygotowanej przez magazyn. Miejsce pierwsze zdobył Komercni Banka z Czech, natomiast drugą lokatę ING Bank Śląski. Ponadto Global Finance uwzględnił w zestawieniu takie polskie banki, jak Santander Bank Polska, mBank czy Bank Millennium.

Przez większą część 2020 roku świat był dotknięty pandemią COVID-19, gwałtownym spadkiem aktywności gospodarczej i, w niektórych przypadkach, poważnymi niepokojami społecznymi. Każde z tych wydarzeń mogło znacząco wpłynąć na zdolność kredytową banków – powiedział Joseph Giarraputo, wydawca i redaktor naczelny Global Finance. – Zaskakujące jest jednak to, że pozycja największych banków świata na listach najbezpieczniejszych banków  Global Finance 2020 jest w większości stabilna. Można tylko spekulować, kiedy lub czy nadejdą zmiany. W międzyczasie rankingi będą wykorzystywane przez firmy, inwestorów i osoby prywatne do oceny względnego bezpieczeństwa banków, z którymi zdecydują się prowadzić interesy – dodał.

Magazyn Global Finance został założony w 1987 roku, a do jego odbiorców należą dyrektorzy korporacyjni i finansowi odpowiedzialni za podejmowanie decyzji strategicznych oraz  inwestycyjnych w międzynarodowych firmach i instytucjach finansowych. Global Finance regularnie wybiera najlepszych dostawców spośród banków i podmiotów oferujących usługi finansowe.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Kamila Nowak
Bankowość dla firm

tel. : +48 513 180 896