Komunikat prasowy

02.10.2020

Bank Pekao kontynuuje działania pomocowe dla zwierząt

Już w najbliższy weekend obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Bank Pekao S.A. trzeci rok z rzędu będzie wspierać działania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, angażując się w liczne projekty pomocowe. Dotychczasowi partnerzy zdecydowali się kontynuować współpracę i podpisać umowę na kolejny rok. 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce to największa organizacja ochrony zwierząt w kraju i jednocześnie drugie najstarsze tego typu stowarzyszenie na świecie. Jego działania wspierali wybitni Polacy, tacy jak Bolesław Prus, Stefan Żeromski, czy Henryk Sienkiewicz. To właśnie z inicjatywy TOZ 21 sierpnia 1997 r. została uchwalona ustawa o ochronie zwierząt, a jego przedstawiciele w kolejnych latach uczestniczyli w kilkudziesięciu komisjach ministerialnych, wydając ponad 100 opinii prawnych i kilka kontrprojektów rozporządzeń. Od kliku lat w działania stowarzyszenia angażują się także pracownicy Banku Pekao S.A., pomagając zwierzętom w całym kraju.

- Jesteśmy najstarszym ruchem w Polsce, którego celem statutowym jest ochrona zwierząt. Jako organizacja pozarządowa musimy liczyć na wsparcie ludzi dobrej woli, których nie brakuje w Banku Pekao S.A. Jego wolontariusze pomagają nam już od trzech lat, nie tylko zbierając dary oraz środki dla naszych podopiecznych, ale również wspomagając nasze działania w terenie. My odwdzięczamy się im organizując w banku wykłady edukacyjne dla pracowników poświęcone prawom zwierząt i opiece nad nimi – mówi Łukasz Balcer, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Pekao i TOZ współpracują ze sobą od 2018 roku. W tym czasie pracownicy Banku Pekao S.A. niejednokrotnie wspomagali działania Towarzystwa, organizując między innymi zbiórkę środków finansowych i darów na rzecz schroniska w Celestynowie, czy budując ogrodzenia dla kotów ze schroniska w Sopocie. W ubiegłym roku w trakcie Kiermaszu Świątecznego wolontariusze zebrali środki na działalność Inspektorów TOZ ds. Zwierząt na Mazowszu. Celem była poprawa losu zwierząt maltretowanych przez właścicieli. TOZ doceniło zaangażowanie Banku Pekao S.A. ofiarując instytucji Medal 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

- Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest dla nas szansą na przyczynienie się do poprawy losu tych, którzy mogą liczyć tylko na człowieka. Cieszymy się, że poprzez nasze wspólne działania jesteśmy w stanie pomóc zwierzętom, które w swoim życiu doznały wielu cierpień i często nie zaznały ludzkiej miłości – mówi Piotr Borowiec, Dyrektora Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A.

Współpraca z TOZ to nie jedyne działania na rzecz ochrony zwierząt podejmowane przez Pekao. W 2019 wolontariusze Banku wzięli udział również w innych inicjatywach m.in. zbudowali kociarnię w schronisku w Żyrardowie, przeprowadzili zbiórki darów i środków na rzecz warszawskiej Straży dla Zwierząt oraz placówek opiekujących się zwierzętami m.in. w Biłgoraju, Jaworznie i Pabianicach. Wzięli także udział w Biegu z Psyjacielem organizowanym w schronisku w Skierniewicach, gdzie także przekazali domki dla czworonogów. Wolontariusze pomogli także warszawskiej fundacji „Hej, koniku!”, wspierając rzeczowo i finansowo ośrodek hipoterapii, w którym konie pomagają niepełnosprawnym dzieciom odzyskać zdrowie.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Klaudia Klimkowska
Bankowość detaliczna

tel. : +48 571 399 589
CO_CENTER