Komunikat prasowy

23.11.2018

Powołanie Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała 23 listopada Magdalenę Zmitrowicz w skład Zarządu na bieżącą wspólną kadencję i powierzyła jej pełnienie funkcji Wiceprezes Zarządu Banku.

Magdalena Zmitrowicz dołączyła do Banku Pekao S.A. w tym roku i pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego.

- Bardzo się cieszę, że Rada Nadzorcza powierzyła nowe obowiązki osobie, która ma ogromne doświadczenie i sukcesy w bankowości, przez wiele lat pełniła funkcje menedżerskie i odpowiadała za kontakt z klientami biznesowymi - powiedział Prezes Zarządu Michał Krupiński. – Ta nominacja to kolejna, po jednomyślnym powołaniu Zarządu na nową kadencję kilka dni temu, oznaka zaufania do naszych działań.

- To dla mnie zaszczyt przyjąć to wyzwanie, pracować dla Banku Pekao SA i jego klientów – powiedziała Magdalena Zmitrowicz. 

Przed podjęciem pracy w Banku Pekao S.A. Magdalena Zmitrowicz związana była z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a także pracowała w europejskich strukturach Citigroup. W latach 1999-2018 pełniła m.in. funkcje Dyrektora ds. Bankowości Przedsiębiorstw, Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, Dyrektora Biura Sektora Publicznego w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw zarządzając strukturami sprzedażowymi w regionie i oddziałach. Posiada również doświadczenie w tworzeniu struktur sprzedażowych i zarządzaniu w Pionie Bankowości  Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie pełniła funkcje Regionalnego Dyrektora CitiBusiness oraz Dyrektora w Pionie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Zarządzania. W 2013 roku ukończyła Commercial Credit College w USA w ramach Grupy Citi. Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Po dzisiejszej nominacji w skład zarządu Banku Pekao S.A. wchodzą Prezes Zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński, Marek Tomczuk i Magdalena Zmitrowicz.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc