Komunikat prasowy

19.09.2018

Bank Pekao S.A. planuje integrację działalności maklerskiej w ramach Grupy

Zarząd Banku Pekao S.A. wyraził zgodę na realizację projektu integracji działalności maklerskiej w ramach Grupy Banku Pekao S.A. Uproszczenie procesów i większa skala możliwości dla klientów, poprawi efektywność funkcjonowania tej części działalności Grupy Banku Pekao S.A.

Integracja zakłada, że Dom Maklerski Pekao stanowiący wyodrębnioną jednostkę Banku połączy działalność maklerską prowadzoną obecnie przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Pekao Investment Banking S.A. (w wybranym obszarze obsługi klienta instytucjonalnego) oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego).  Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking S.A która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.  który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć Agentów Firmy Inwestycyjnej.

Działania integracyjne w ramach Grupy Banku Pekao S.A. to  kolejny krok w realizacji strategii „Siła Polskiego Żubra”, służącej budowaniu pozycji lidera rentowności i relacji z klientami. Dążymy do zwiększenia jakości i kompleksowości obsługi, integrując usługi maklerskie i bankowe. Chcemy, aby nasza oferta związana z rynkiem kapitałowym była czytelna. A klienci trafiając do naszego banku mogli skorzystać z pełnej palety usług i produktów na najwyższym poziomie - mówi Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Realizacja planowanych działań w zakresie integracji działalności maklerskiej w ramach Grupy uwarunkowana jest uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych oraz regulacyjnych. Prowadzone działania nie będą wymagały zaangażowania ze strony klientów w ramach poszczególnych integrowanych instytucji. Przeprowadzenie całego procesu zaplanowane jest do końca pierwszej połowy 2019 roku.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc