Komunikat prasowy

07.08.2018

Odstąpienie przez Zarząd Banku Pekao S.A. od dalszych negocjacji w sprawie ewentualnego połączenia z Alior Bankiem

Bank Pekao S.A. przeprowadził proces bardzo szczegółowych analiz wykonalności oraz oceny potencjalnych form współpracy, w tym również potencjalnego połączenia z Alior Bank S.A. Przeprowadzona analiza umożliwiła zawężenie potencjalnych form współpracy do opcji połączenia z Alior Bankiem, z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Banku Pekao skierowanej do akcjonariuszy Alior. Zarząd Banku Pekao uznał takie rozwiązanie za dające szansę na wygenerowanie możliwie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku Pekao.

W trakcie negocjacji Bank Pekao nie doszedł do porozumienia z Alior co do warunków połączenia obu banków. Bank Pekao wziął pod uwagę przede wszystkim warunki finansowe transakcji, jak również – w tym kontekście – obecny moment cyklu gospodarczego, zwiększoną zmienność rynków finansowych oraz model biznesowy Alior. Dlatego, w dniu 7 sierpnia 2018 r., Zarząd Banku odstąpił od dalszych negocjacji z Alior.

Ostatnie kwartały rekordowych wzrostów, silnej kondycji finansowej Banku Pekao oraz rozwoju biznesowego pokazują konsekwencje Banku Pekao w realizacji strategii „Siła Polskiego Żubra”, repozycjonując Bank Pekao jako lidera inteligentnego wzrostu.

W bankowości detalicznej Bank Pekao pokazał w tym roku znaczący wzrost sprzedaży ROR, prezentując tym samym nową jakość w akwizycji opartą o Konto Przekorzystne i aplikację PeoPay. Bank wprowadził z sukcesem nową ofertę dla klientów zamożnych oraz biznesowych. Efektywnie wykorzystując sieć oddziałów oraz stawiając na kanały zdalne i zaawansowaną analitykę, Bank osiąga bardzo dobre wzrosty sprzedaży kluczowych produktów – pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych,  ubezpieczeń oraz produktów inwestycyjnych.

Tworząc nowy, dynamicznie rosnący i rentowny pion MŚP, Bank Pekao postawił na rozwój całościowej relacji z klientem w tym segmencie, osiągając silny wzrost liczby nowych klientów w tym roku. W krótkim czasie Bank Pekao wypracował nową sieć sprzedaży, dedykowany model obsługi, a także rozbudowaną ofertę produktową.

Dzięki pogłębieniu relacji z klientami i selektywnym wzroście w najbardziej perspektywicznych obszarach, Bank Pekao pozostaje liderem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Już dziś Bank Pekao osiąga imponujące rezultaty w zakresie transakcji strukturyzowanych oraz cross-sellingu.

Bank Pekao cały czas kontynuuje wdrażanie działań ukierunkowanych na modernizację technologiczną i podnoszenie efektywności operacyjnej. Bank Pekao wprowadził szereg inicjatyw biznesowych, w tym również w zakresie innowacyjności, mających na celu dalszy rozwój oferty oraz poprawę jakości usług i produktów. W ramach rozwoju biznesu, Bank Pekao kontynuuje i umacnia współpracę z podmiotami z Grupy PZU.

Bank Pekao realizuje zdyscyplinowaną politykę zintegrowanego zarządzania ryzykiem odznaczającą się jednymi z najniższych w sektorze kosztami ryzyka oraz wysokim wskaźnikiem pokrycia aktywów niepracujących.

Bank Pekao pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej Strategii, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc