Komunikat prasowy

17.07.2018

Bank Pekao S.A. z wysokimi ocenami ratingowymi Resolution Counterparty Ratings

Bank Polska Kasa Opieki S.A. znalazł się wśród wybranych banków Europy Środkowej i Wschodniej, które agencja S&P Global Ratings (RCR) ujęła w nowej kategorii ocen ratingowych Resolution Counterparty Ratings. Bank Pekao S.A. otrzymał długoterminową ocenę RCR na poziomie „BBB+” oraz ocenę krótkoterminową „A-2”. Uzyskane oceny RCR są zgodne z ratingami z dnia 21 czerwca 2018 roku.

- Jest to kolejne potwierdzenie wysokiej wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. zgodnie z komunikatem S&P Global Ratings w ostatnich tygodniach. Wysokie oceny ratingowe są wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii banku – skomentował Michał Krupiński, Prezes Banku Pekao S.A.

Nowa kategoria oceny ratingowej Resolution Counterparty Ratings (RCR) jest przyznana na takim samym poziomie jak rating długoterminowy i krótkoterminowy dla Banku Pekao S.A. i Polski, czyli „BBB+” i „A-2”.

Bank uzyskał ocenę długoterminową RCR „BBB+” zarówno dla zobowiązań w walucie krajowej, jak i w walutach obcych. Aktualne działania ratingowe S&P Global Ratings w zakresie nadawania RCR obejmują instytucje finansowe działające w krajach europejskich, które przyjęły w swoich systemach regulacyjnych porządek prawny zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD), i w których może on być efektywnie stosowany.

Oceny RCR stanowią kategorię opinii, co do perspektywy wywiązywania się Banku z zobowiązań i posiadają taką samą skalę jak dotychczasowe oceny długo- i krótkoterminowe.

 

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc