Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Bank Pekao S.A.

Karolina Maciaszek
Kierownik Biura Komunikacji Korporacyjnej

tel. : +48 727 413 379
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel. : +48 571 398 741
Paweł Bernat
Informacje korporacyjne, spółki zależne

tel. : +48 887 217 541
Klaudia Klimkowska
Bankowość detaliczna

tel. : +48 571 399 589
Anna Markowska
Technologie i innowacje, CSR

tel. : +48 722 034 599
Kamila Nowak
Bankowość dla firm

tel. : +48 513 180 896

Pekao TFI S.A.

Pekao Leasing Sp. z o.o.

Pekao Leasing Sp. z o.o.
ul.Aleja Armii Ludowej 26
00-609   Warszawa

tel. : +48 22 548 21 55
mobile: +48 727 690 560

Biuro Maklerskie Pekao

Biuro Maklerskie Pekao
ul. Wołoska 18
02-675   Warszawa

Pekao Investment Banking

Pekao Investment Banking

tel. : +48 (22) 586 29 99

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
ul. Puławska 107
02-595   Warszawa

NARZĘDZIA