Komunikaty prasowe

13. 12. 18

Bank Pekao S.A. wśród spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index

Bank Pekao S.A. kolejny raz znalazł się w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Włączenie banku do indeksu jest potwierdzeniem, że rynek docenia długofalową strategię rozwoju i komunikacji Pekao, budowaną w oparciu o ciagle podnoszenie standardów CSR.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie...

11. 12. 18

Bank Pekao przewiduje spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w 2019 roku

Rok 2019 stać będzie pod znakiem spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego względem wysokich poziomów w latach 2017-2018, przewidują ekonomiści Banku Pekao S.A. Powodem spowolnienia między innymi spadek wzrostu konsumpcji, wynikający z wolniejszego tempa wzrostu płac oraz zatrudnienia, oraz słabsze tempo inwestycji Ekonomiści Banku Pekao zakładają utrzymanie się wskaźnika inflacji...

11. 12. 18

Nowy podział ról w zarządzie Banku Pekao S.A.

Tomasz Styczyński kieruje bankowością korporacyjną, Magdalena Zmitrowicz odpowiada za nadzór MŚP, a Marek Tomczuk - poza dotychczasowym nadzorem nad  detalem - sprawuje zarząd nad bankowością prywatną. To wynik nowego podziału kompetencji w zarządzie Banku Pekao S.A. W skład zarządu, obok prezesa Michała Krupińskiego, wchodzą wiceprezesi Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Lusztyn,...

06. 12. 18

Bank Pekao S.A. organizuje Service Jam – warsztaty projektowania oddziału przyszłości

Od piątku 7 grudnia do niedzieli 9 grudnia Bank Pekao S.A. organizuje Service Jam, warsztaty ukierunkowane na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów, podczas których kilkudziesięciu młodych ludzi podzielonych na interdyscyplinarne zespoły będzie pracować nad koncepcją bankowego oddziału przyszłości. ...

27. 11. 18

Pierwsza emisja certyfikatów Pekao Samorząd Plus FIZ dla klientów Private Banking

Bank Pekao S.A. wraz z Pekao TFI przeprowadzili kolejną emisję certyfikatów inwestycyjnych funduszu samorządowego Samorząd Plus FIZ, skierowaną po raz pierwszy do klientów private banking. Przydzielono 54.247 certyfikatów o wartości prawie 55 mln zł. ...

23. 11. 18

Powołanie Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała 23 listopada Magdalenę Zmitrowicz w skład Zarządu na bieżącą wspólną kadencję i powierzyła jej pełnienie funkcji Wiceprezes Zarządu Banku. Magdalena Zmitrowicz dołączyła do Banku Pekao S.A. w tym roku i pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego. ...

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów
Biuro Komunikacji
Bank Pekao S.A.

tel. : +48225245148
   Strefa dla prasy
pomoc